Sexteto Bandango & Jorge Retamoza

Även för den något ovana lyssnaren av tangomusik kan namnet Astor Piazzolla ringa likt en bekant klocka bland minnesluckorna. Piazzolla (1921-1992) var kompositör och spelade det dragspelsliknande instrumentet bandoneon. Han spred den argentinska tangon i världen samtidigt som han drogs till musiken inom jazz och konstmusik och var därmed med och skapade en ny stilinriktning som kom att kallas tango nuevo.
Tillsammans med den argentinska saxofonisten Jorge Retamoza kommer gruppen Sexteto Bandango att bjuda på ett hyllnings-program till Piazzollas minne och ära. Det blir improvisation i gränslandet mellan tango och jazz, meditativa tongångar, tungt och brutalt och många kontraster och sinnesstämningar däremellan.