Sarbast Hasan

sarbastHasanSarbast Hasan är sazspelare och sångare från norra Syrien.
Sarbast Hasan har sina rötter i den kurdiska musiken och verkar på en mångkulturell arena. Han syns ofta i samarbeten med musiker från hela världen, bland annat i The Great Refugee Orchestra och Roots of joy och han medverkade även i musikalen Hitkommarna.