Koraleriet

Koraleriet är ett sångprojekt med nio kvinnoröster, som tillsammans utforskar tonalitet, klang och text i äldre sångideal. Koraler, katekesvisor, pievisor och vaggvisor, hämtade ur framför allt de blekingska musikarkiven.