Tarabband

Det arabiska ordet Tarab står för extas genom musik och i Tarabbands musik flödar känslorna, musiken böljar fram, helt självklart.

Sin geografiska plats har gruppen i Malmö, staden där kulturer från hela världen interagerar och smälter in och över varandras gränser. Så är även Tarabbands musik, med arabisk musik som grund plockar de stämningar och tongångar från folkmusik från Norden och mellanöstern, jazz, persisk och latinamerikansk musik.

Gruppen har på Folk- & Världsmusikgalan nominerats i kategorierna Bästa grupp och Årets tvärspel, Nadin har tilldelats priset för Årets traditionsbärare.

Med: Nadin Al Khalidi, Gabriel Hermansson, Romain Coutama, Filip Runesson, Valter Kinbom och Dan Svensson.

Pressphoto-2015-Sherwynd-Kessler

www.tarabband.com