Gäster från Finland

Kardemimmit [FIN]

Från Finland kommer den unga kvartetten Kardemimmit. De spelar det finländska nationalinstrumentet kantele och tillsammans med flerstämmig sång bildar det ett sound som får dig att stanna upp och lyssna. Bandets repertoar består huvudsakligen av egenskriven folkmusik som är starkt kardemimmitbunden i både den öst- och västfinska traditionen.