Anna & Elizabeth [USA] – Appalachien roots music

Anna & Elizabeth
Anna & Elizabeth från USA är två unga arvtagerskor till den mytomspunna musiken från Appalachian-bergen i nordösta USA. Med sin ärliga och råa stämsång ackompanjerad av bl a banjo och gitarr så tar de dessa uråldriga sånger in i 2000-talet och presenterar dem för en ny publik. De har ett nära förhållande till de gamla traditionsbärarna och arkiven men paketerar musiken i nya omslagspapper. Anna Roberts-Gevalt är en nyfiken musiker som spänner mellan gamla ballader och nya ljud. Elizabeth LaPrelle är en världsberömd balladsångare som fått flera priser bl a från Library of Congress vid 16 års ålder! Detta är duons första turné i Sverige!
ONSDAG 13 JUNI | KL 19.00 | OLOFSTRÖMS KYRKA
Entré 100 kr. Förköp nortic.se men även i dörren.

Årsmöte 2018 (för verks året 2017)

Härmed kallas du som medlem i föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2017. Årsmötet sker Torsdag 25e jan, kl 18.00, Lokal Folkets Hus-ingången. Smörgåstårta eller liknande finns på plats för hungriga.

Dagordning

 

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2017

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:                           

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.
c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.
d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år
e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år
f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Datum för nästa års årsmöte                         

§15 – Mötets avslutande

Biennal-festival!

Kära Midvinterton-fans!

2017 firade föreningen och festivalen 10 års jubileum! Efter 10 st festivaler så har vi i styrelsen funderat en hel del och kommit fram till göra festivalen till en biennal. Midvintertonfestivalen blir alltså vartannat år och därmed är det ingen festival nu i vinter. Naturligtvis ska vi inte vara utan Midvintertonarrangemang under 2018 och “festivalhelgen” (lördag 10 febr) blir det konsert och danskväll i Folkets Hus/Olofström. Senare under året kommer det även internationella gäster. Hoppas vi ses framöver! /Styrelsen Midvinterton

Folkmusikcafé

Hjärtligt välkomna till vårat folkmusikcafé. Estniska gruppen Pirita gästar oss, så det blir spel, dans, jam, fikaservering och trevligt sällskap!

Söndag 2 juli, kl 10-12 i Folkets Hus. Drop-in under hela tiden.

Årsmöte 2017 (för verk år 2016)

Härmed kallas du som medlem i föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2016. Årsmötet sker Onsdag 29e mars, kl 18.00, Obs. Pga sjukdom så har vi bytt lokal till Vinbärsvägen 15, hos familjen Svensson. Plofström. Smörgåstårta eller liknande finns på plats för hungriga.

Dagordning

 

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2016

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:                           

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.
b – kassör
c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.
d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år
e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år
f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Festivalens framtid och återkommande.
Datum för nästa års årsmöte
Evenemang i höst                          

§15 – Mötets avslutande

Programblad och schema klart

Så är då årets programfolder och schema klar för lilla festivalen Midvinterton. Hoppas ni hittar något som faller er i smaken och att vi ses på festivalen.

Bladet befinner sig just nu på tryckeriet och kommer på onsdag till oss. Vi du ha det i din brevlåda så skicka ett mail till info@midvinterton.se så skickar vi. För er som bor i Olofström så kommer bladet i brevlådan till helgen med SDR.

Du kan läsa den digitalt här

Årets lördagsstund – Dockedansen

Musikäventyr med svensk och amerikansk folkmusik

Följ med på en resa ut över Atlanten, en färd lindad i sång, musik, lek och dans. Efter tre veckor till havs kliver vi i land i Amerika, där vi bland annat lär oss att tala engelska och spela på en pilbåge. På vår väg möter vi allehanda kreatur och människor, som en dansande docka och massor med kor. Det blir ett hejdundrande äventyr!

Strings Across the Ocean arbetar med respekt och förståelse för människors olikheter och utgår från barnens kreativa nyfikenhet. Musiken bottnar i svensk folkmusik kryddad med amerikanska stilar som bluegrass och country.

Med Anders Larsson och Maria Larsson

Lördagsstunden är kl 11.00 och sker inne i Biblioteket. Fri entré till denna familjeföreställning.

Nomineringar till Manifestpriset

Vi är otroligt glada över att TVÅ av våra akter till festivalen är nominerade till Manifestgalan i kategorin Årets Folk.

Ulrika Bodén med Ahlberg, Ek & Roswall är nominerade för deras skiva Te berga blå – To the blue mountains. En skiva som beskrivs som en djupdykning i locklåtar och kontrasterna i musiken från fäbodarna, ensamhet, vidder, närhet och kraft. Stort Grattis!
läs mer här om dem…

Tarabband som nu släppte sin andra skiva, Ashofak Baden. Det arabiska ordet Tarab står för extas genom musik och i Tarabbands musik flödar känslorna, musiken böljar fram, helt självklart. Stort Grattis!
läs mer här om dem…