Kallelse Årsmöte

Kallelse till Årsmöte.

Härmed kallas du som medlem i Föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2019.

När: Torsdag 27e febr 2020.
Plats: Olofströms Bibliotek/KulturFritid. Östra Storgatan 24, Olofström
Tid: kl 18.00

Kaffe finns på plats.

Dagordning enligt nedan

Den viktigaste frågan att behandla är frågan om nedläggning av föreningen.

Årsmöteshandlingar finner du här: arsmotesHandlingar

————-
Dagordning
Årsmöte
Föreningen Midvinterton
för verksamhetsåret 2019

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2018

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Styrelsen föreslår att föreningen läggs ner.

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.

c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.

d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år

e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år

f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Datum för nästa års årsmöte

§15 – Mötets avslutande

 

Dagordning

Årsmöte

Föreningen Midvinterton

för verksamhetsåret 2019

 

§1 – Mötets öppnande

 

§2 – Fastställande av röstlängd

 

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

 

§6 – Godkännande av dagordning

 

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2018

 

§8 – Revisorernas berättelse

 

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

§10 – Medlemsavgifter:
                          

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Styrelsen föreslår att föreningen läggs ner.

 

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

 

§13 – Val av

a – föreningens ordförande.

 

c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.

 

d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år

 

e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år

 

f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

 

§14 – Övriga frågor

                           Datum för nästa års årsmöte

                                                     

§15 – Mötets avslutande