Kallelse Årsmöte

Kallelse till Årsmöte.

Härmed kallas du som medlem i Föreningen Midvinterton till årsmöte för verksamhetsåret 2019.

När: Torsdag 27e febr 2020.
Plats: Olofströms Bibliotek/KulturFritid. Östra Storgatan 24, Olofström
Tid: kl 18.00

Kaffe finns på plats.

Dagordning enligt nedan

Den viktigaste frågan att behandla är frågan om nedläggning av föreningen.

Årsmöteshandlingar, inkl stadgar, finns på Föreningens Hemsida senast en vecka innan årsmötet och kan även fås via förfrågan till info@midvinterton.se .

————-
Dagordning
Årsmöte
Föreningen Midvinterton
för verksamhetsåret 2019

§1 – Mötets öppnande

§2 – Fastställande av röstlängd

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

§6 – Godkännande av dagordning

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2018

§8 – Revisorernas berättelse

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§10 – Medlemsavgifter:

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Styrelsen föreslår att föreningen läggs ner.

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

§13 – Val av
a – föreningens ordförande.

c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.

d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år

e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år

f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

§14 – Övriga frågor
Datum för nästa års årsmöte

§15 – Mötets avslutande

 

Dagordning

Årsmöte

Föreningen Midvinterton

för verksamhetsåret 2019

 

§1 – Mötets öppnande

 

§2 – Fastställande av röstlängd

 

§3 – Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 

§4 – Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 

§5 – Fråga om mötets behöriga utlysande

 

§6 – Godkännande av dagordning

 

§7 – Fjolårets protokoll samt Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse för år 2018

 

§8 – Revisorernas berättelse

 

§9 – Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

§10 – Medlemsavgifter:
                          

§11 – Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

Styrelsen föreslår att föreningen läggs ner.

 

§12 – Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

 

§13 – Val av

a – föreningens ordförande.

 

c – övriga ordinarie ledamöter för en tid av 2 år. Val av minst en ordinarie ledamot.

 

d – ev suppleant(er) med turordning, för en tid av 1 år

 

e – revisor(er) jämte suppleant(er) för en tid av 1 år

 

f – ledamot/ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år

 

§14 – Övriga frågor

                           Datum för nästa års årsmöte

                                                     

§15 – Mötets avslutande