Långbacka & von Wachenfeldt

SÖNDAG 22 febr, kl 17.00

Violinisten-growlaren-pedagogen-historikern-musikhögskoledoktoranden Thomas von
Wachenfeldt besitter stora låtskatter och i det musikaliska mötet med Lisa Eriksson Långbacka, som har sin utgångspunkt i svensk och keltisk folkmusik och körsång, uppstår det lekfulla och oförutsägbara i låtar från framför allt Hälsingland och Österbotten.

FRI ENTRE

Galeri Frida/Slagesnäs g:a skola (Slagesnäs ligger ca 4 km väster om Kyrkhult. Avfart från väg 116 vid macken/affären i Kyrkhult, skyltat “Galerie Frida”)

Fikaförsäljning innan konsert

http://www.lisalangbacka.com/

http://www.thomasvonwachenfeldt.se/

Arr: Midvinterton​; Musik i Blekinge​ Olofströms Kommun m fl
RFoD/Kulturrådet, KULTURENS m fl